Genel Bakış

NosyAPI Türkiye Banka Şube ve ATM'leri API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonda Türkiye'de bulunan 29 bankanın, atm ve banka şubelerinin şube ad, adres, şube telefon, şube fax ve konum bilgilerine ulaşabileceksiniz.

Bu API kredilendirmesi diğerlerinden farklı olarak aldığınız kayıt sayısına denk düşmektedir. Örneğin; 300 krediniz var ve siz 200 tane kayıt çektiniz. Sizden kesilecek kredi 200'dür. Yine örneğin 5 krediniz var ve siz bir ilçeye ait 500 atm bilgisi çekmeye çalıştığınızda sistem yarıda kesmeyecek size 500 kaydı gösterecektir.

İçindekiler


API Token Bilgileri

İlgili API kullanımı için token bilgisine gerekemektedir. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. Her üyemize otomatik olarak tanımlamalar gerçekleşir. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


Desteklenen Banka Listesi ve ID'leri

Eğer bankanın kendisine özgün bir atm veya şube araması gerçekleştireceksiniz aşağıdaki "bankID" değerini kullabilirsiniz.


    {
      "bankID": 1,
      "bankName": "Akbank T.A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 2,
      "bankName": "Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 3,
      "bankName": "Alternatifbank A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 4,
      "bankName": "Anadolubank A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 5,
      "bankName": "Burgan Bank A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 6,
      "bankName": "CITIBANK A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 7,
      "bankName": "Denizbank A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 8,
      "bankName": "FIBABANKA A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 9,
      "bankName": "HSBC BANK A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 10,
      "bankName": "ICBC TURKEY BANK A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 11,
      "bankName": "ING BANK A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 12,
      "bankName": "Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 13,
      "bankName": "ODEA BANK A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 14,
      "bankName": "PTT A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 15,
      "bankName": "QNB Finansbank A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 16,
      "bankName": "Şekerbank T.A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 17,
      "bankName": "T. Finans Katılım Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 18,
      "bankName": "T.C.Ziraat Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 19,
      "bankName": "T.Garanti Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 20,
      "bankName": "T.Halk Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 21,
      "bankName": "T.İş Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 22,
      "bankName": "T.Vakıflar Bankası T.A.O."
    },
    {
      "bankID": 23,
      "bankName": "Türk Ekonomi Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 24,
      "bankName": "TURKISH BANK A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 25,
      "bankName": "TURKLAND BANK A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 26,
      "bankName": "Vakıf Katılım Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 27,
      "bankName": "Yapı ve Kredi Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 28,
      "bankName": "Ziraat Katılım Bankası A.Ş."
    },
    {
      "bankID": 29,
      "bankName": "Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş"
    } 
                  

ATM & Şube

İstek Türleri (Atm)
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getAtm/?city=izmir&county=konak
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getAtm/?city=izmir&county=konak&bankID=7
İstek Türleri (Şube)
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getSube/?city=izmir&county=konak
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getSube/?city=izmir&county=konak&bankID=7

Alan Açıklama Veri Tipi Zorunluluk
city ATM veya Banka Şubesini görmek istediğiniz şehirlerin ismini küçük harflerle yazmanız gerekmektedir. string
county ATM veya Banka Şubesini görmek istediğiniz ilçelerin ismini küçük harflerle yazmanız gerekmektedir. string
bankID ATM veya Banka Şubesini görmek istediğiniz bankanın ID'sini yazmanız yeterli olacaktır. Yukarıda bankalar ve ID'leri yer almaktadır. string

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getAtm/?city=izmir&county=konak",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getAtm/?city=izmir&county=konak' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var data = new FormData();
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getAtm/?city=izmir&county=konak");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data); 
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getAtm/?city=izmir&county=konak");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getAtm/?city=izmir&county=konak")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/banks/getAtm/?city=izmir&county=konak", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getCity/=izmir&county=konak")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen destek@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
                    
 "status": "success",
  "message": "ok",
  "rowCount": 8,
  "data": [
    {
      "banka": "T.C.Ziraat Bankası A.Ş.",
      "adres": "Akdeniz Mh. Gazi Blv. No:10 Pk:35210 Konak/İzmir",
      "AkilliTelefon": false,
      "ParaYatirma": false,
      "Sehir": "İzmir",
      "ilce": "Konak",
      "latitude": 38.424316,
      "longitude": 27.1333
    },
    {
      "banka": "T.C.Ziraat Bankası A.Ş.",
      "adres": "Alsancak Ataturk Cad No 372A",
      "AkilliTelefon": false,
      "ParaYatirma": false,
      "Sehir": "İzmir",
      "ilce": "Konak",
      "latitude": 38.440308,
      "longitude": 27.144104
    },...

  ]
 }
                    
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
banka İlgili şube/atm'nin bağlı olduğu banka adını verir. string
adres İlgili şube/atm'nin adresini geri döndürür. string
AkilliTelefon (getATM) İlgili atm'nin uygulama üzerinden barkod ile işlem yapıp/yapamayacağını geri döndürür. string
ParaYatirma (getATM) İlgili atm'nin para yatırma işleminin yapıp/yapmadığını geri döndürür. string
subeAd (getSube) İlgili şubenin adını bildirir. string
telefon (getSube) İlgili şubenin telefon numarasını bildirir. string
fax (getSube) İlgili şubenin fax numarasını bildirir. string
Sehir İlgili şube/atm'nin bulunduğu şehir bilgisini verir. string
ilce İlgili şube/atm'nin bulunduğu ilçe bilgisini verir. string
latitude İlgili şube/atm'nin bulunduğu enlem bilgisini döndürür. double
longitude İlgili şube/atm'nin bulunduğu boylam bilgisini döndürür. doubleİl & İlçe Listeleme

Türkiye Banka Şube ve ATM'leri kullanımı için çeşitli değerlere ihtiyaç duymaktayız. Bunlardan en temeli şehir ve ilçe bilgileri. Bu değerleri aşağıdaki API'yı kullanarak erişebilirsiniz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getCity/

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
city İllerde yer alan ilçe ve semtlerin listesini görmeniz için girmeniz gereken değerdir string Zorunlu Değil

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getCity/?city=ankara",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_KEY"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;  
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getCity/?city=ankara' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY' 
                         
var data = new FormData();

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getCity/?city=ankara");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send(data);
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getCity/?city=ankara");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getCity/?city=ankara")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_KEY',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/getCity?city=ankara", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/banks/getCity/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen destek@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt

Şehirleri Listeleme Yanıt

                    
{
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1605104214,
  "rowCount": 81,
  "data": [
    {
      "SehirAd": "Adana",
      "SehirSlug": "adana"
    }...

  ]
 }
                    
                  

İlçe ve Semtleri Gösterme Yanıt

                    
 {
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1605104013,
  "rowCount": 55,
  "data": [
    {
      "ilceAd": "Çankaya",
      "ilceSlug": "cankaya"
    }...

  ]
 }
                    
                  

Etiketler: en yakın atm api,atm listesi api,banka şube api,banka şube listesi
5.000 Kredi


5000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


Ücretsiz


25.000 Kredi


25000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


25 $ +KDV


500.000 Kredi


500000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


99 $ +KDV


Önemli Not: Lise ve üniversite öğrencileri ticari amaç dışında kullanımlarında öğrenci belgelerini göndermek şartıyla ücretsiz, yüksek kredi ve geniş zaman tanımlaması yapılacaktır.

Türkiye Banka Şube ve ATM'leri PHP & Postman Dosyası

NosyAPI Türkiye Banka Şube ve ATM'leri postman dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz.

İlgili postman dosyasını import ettikten sonra API_TOKEN yazan yeri kendi API Token değeriniz ile değiştirmeyi unutmayınız.

Dosyayı İndir