Genel Bakış

NosyAPI Nöbetçi Eczane API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonda Türkiye'de bulunan çeşitli il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin ad, adres, konum ve telefon bilgilerine ulaşabileceksiniz.

Bu API hizmetini ücretsiz kullanabilirsiniz. (1000 kredi/ay)

Şirketin için geldiysen, 1000 kredi entegrasyonda kaybolur ve şirket denemek için para vermez diyorsan, sana bir aylık yüksek kredi tanımlıyoruz. Böylelikle hem entegrasyonda rahat rahat test yapıyorsun, hem şirketinden bu süreçte para çıkmıyor + nöbetçi eczaneler doğru mu diye sistemi test edebiliyorsun.

Öğrenci isen tebrikler, 3 ay boyunca bol kredili işlem ücretsiz. Eğer süreç uzarsa ve ödev/projen sunuma yetişecek ise 3 ay daha eklenebiliyor. Ticari işlemler hariç kullanmak ücretsiz.

Benim aktif bir işim yok, yazılım öğrenmek istiyorum diyorsan sana da işini daha hızlı öğrenmen adına API hizmeti ücretsiz. Sen yeter ki kod yaz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

İlgili API kullanımı için token bilgisine gerekemektedir. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. Her üyemize otomatik olarak tanımlamalar gerçekleşir. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


Güncellemeler her gün 10.00 - 12.00 - 15.00 - 17.00 - 20.00 arasında yapılmaktadır. İsteklerinizi bu saatlere uygun gönderebilirsiniz. Güncelleme: Link kısmına API KEY girişi etkinleştirilmiştir.

Nöbetçi Eczaneleri Listeleme

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacyLink?city=istanbul&county=avcilar&apikey=APIKEY
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/getAll (Bu endpoint bütün nöbetçi eczaneleri tek seferde verir. Ekstra il ilçe göndermenize gerek kalmaz. Her istek 81 kredidir.)

Alan Açıklama Veri Tipi Zorunluluk
city Nöbetçi eczaneleri görmek istediğiniz şehirlerin ismini küçük harflerle yazmanız gerekmektedir. string
county Nöbetçi eczaneleri görmek istediğiniz ilçelerin ismini küçük harflerle yazmanız gerekmektedir. string

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/get?city=istanbul&county=avcilar",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy?city=istanbul&county=avcilar' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var data = new FormData();
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy?city=istanbul&county=avcilar");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data); 
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy?city=istanbul&county=avcilar");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy?city=istanbul&county=avcilar")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/pharmacy?city=istanbul&county=avcilar", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy?city=izmir")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()
)

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
                    
 "status": "ok",
  "message": "ok",
  "rowCount": 75,
  "systemTime": 1605102061,
  "data": [
    {
     "EczaneAdi": "Burgazada Eczanesi",
      "Adresi": "Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 3 Burgazada / Adalar / İstanbul",
      "Semt": "Burgazada",
      "YolTarifi": "Burgazada Sağlık Ocağı Karşısı",
      "Telefon": "0(216)381-21-12",
      "Telefon2": "",
      "Sehir": "İstanbul",
      "ilce": "Adalar",
      "latitude": 40.879987,
      "longitude": 29.069194,

    }...

  ]
 }
                    
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
EczaneAdi Eczane adını verir. string
Adresi Eczane adresini verir. string
YolTarifi Eczanenin yol tarifini verir.(Tüm eczanelerde geçerli değildir) string
Telefon Eczane telefonu verir. string
Sehir Eczanenin bulunduğu şehir bilgisini verir. string
ilce Eczanenin bulunduğu ilçe bilgisini verir. string
latitude Eczanenin bulunduğu enlem bilgisini döndürür. double
longitude Eczanenin bulunduğu boylam bilgisini döndürür. double
Nöbetçi Eczaneleri(Enlem Boylam) Listeleme

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/distance?latitude=38.384275&longitude=27.129828
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/distance?latitude=38.384275&longitude=27.129828&apikey=APIKEY

Alan Açıklama Veri Tipi Zorunluluk
latitude Nöbetçi eczaneleri görmek için kullanmanız gereken enlem bilgisi. string
longitude Nöbetçi eczaneleri görmek için kullanmanız gereken boylam bilgisi. string

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/distance?latitude=38.384275&longitude=27.129828",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/distance?latitude=38.384275&longitude=27.129828' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var data = new FormData();
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/distance?latitude=38.384275&longitude=27.129828");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data); 
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/distance?latitude=38.384275&longitude=27.129828");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/distance?latitude=38.384275&longitude=27.129828")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/pharmacy/distance?latitude=38.384275&longitude=27.129828", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/distance?latitude=38.384275&longitude=27.129828")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()
)

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
                    
 "status": "ok",
  "message": "ok",
  "rowCount": 75,
  "systemTime": 1605102061,
  "data": [
    {
      "EczaneAdi": "Burgazada Eczanesi",
      "Adresi": "Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 3 Burgazada / Adalar / İstanbul",
      "Semt": "Burgazada",
      "YolTarifi": "Burgazada Sağlık Ocağı Karşısı",
      "Telefon": "0(216)381-21-12",
      "Telefon2": "",
      "Sehir": "İstanbul",
      "ilce": "Adalar",
      "latitude": 40.879987,
      "longitude": 29.069194
      "distanceMt": 31,
      "distanceKm": 0.031,
      "distanceMil": 0.019
    },

  ]
 }
                    
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
EczaneAdi Eczane adını verir. string
Adresi Eczane adresini verir. string
YolTarifi Eczanenin yol tarifini verir.(Tüm eczanelerde geçerli değildir) string
Telefon Eczane telefonu verir. string
Sehir Eczanenin bulunduğu şehir bilgisini verir. string
ilce Eczanenin bulunduğu ilçe bilgisini verir. string
latitude Eczanenin bulunduğu enlem bilgisini döndürür. double
longitude Eczanenin bulunduğu boylam bilgisini döndürür. double
distanceMt Eczanenin bulunulan konuma göre uzaklığını metre cinsinden verir. int
distanceKm Eczanenin bulunulan konuma göre uzaklığını km cinsinden verir. double
distanceMil Eczanenin bulunulan konuma göre uzaklığını mil cinsinden verir. doubleİl & İlçe Listeleme

Nöbetçi eczane API kullanımı için çeşitli değerlere ihtiyaç duymaktayız. Bunlardan en temeli şehir ve ilçe bilgileri. Bu değerleri aşağıdaki API'yı kullanarak erişebilirsiniz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/city
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/city?apikey=APIKEY

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
city İllerde yer alan ilçe ve semtlerin listesini görmeniz için girmeniz gereken değerdir string Zorunlu Değil

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/city?city=ankara",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_KEY"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;  
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/city?city=ankara' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY' 
                         
var data = new FormData();

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/city?city=ankara");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send(data);
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/city?city=ankara");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/city?city=ankara")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_KEY',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/pharmacy/city?city=ankara", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/pharmacy/city")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt

Şehirleri Listeleme Yanıt

                    
{
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1605104214,
  "rowCount": 82,
  "data": [
    {
      "SehirAd": "Adana",
      "SehirSlug": "adana"
    }...

  ]
 }
                    
                  

İlçe ve Semtleri Gösterme Yanıt

                    
 {
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1605104013,
  "rowCount": 55,
  "data": [
    {
      "ilceAd": "Çankaya",
      "ilceSlug": "cankaya"
    }...

  ]
 }
                    
                  

Etiketler: nöbetçi eczane
1000 Kredi


1000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


Ücretsiz


120000 Kredi


120000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


11 $ +KDV


1000000 Kredi


1000000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


55 $ +KDV


Önemli Not: Lise ve üniversite öğrencileri ticari amaç dışında kullanımlarında öğrenci belgelerini göndermek şartıyla ücretsiz, yüksek kredi ve geniş zaman tanımlaması yapılacaktır.

Nöbetçi Eczane API Postman Dosyası

NosyAPI Nöbetçi Eczane API postman dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz.

İlgili postman dosyasını import ettikten sonra API_TOKEN yazan yeri kendi API Token değeriniz ile değiştirmeyi unutmayınız.

Dosyayı İndir