Genel Bakış

NosyAPI İddaa Oranları ve Programları API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonu ile futbol maçlarının iddaa oranlarını görebilirsiniz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. Her üyemize otomatik olarak token tanımlanır. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


İddaa API ile Bilmeniz Gerekenler
Veriler 10 dakikada bir güncellenmektedir.
Yasadışı olan bir herhangi bir işlemde bu bilgiler kullanılamaz.
Kişiye özel ve çeşitli detay içeren veriler talep edilmesi halinde verilecektir.
Ücretlendirme işlemi talep sonucunda bildirilecektir.
Üzerinden 3 gün geçmiş datalar silinecek ve o datalara erişilemeyecektir.
Bu API için Ip kısıtlaması özelliğinin kullanılması şarttır.
Saniyede 60 işlem sınırlaması mevcuttur. Bu işlem limitini arttırmak isterseniz lütfen mailinizde belirtiniz.
Bu programa canlı iddaa oranları dahil değildir.

İddaa Programını Listeleme - İstek

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatches

Alan Açıklama Veri Tipi
type Futbol veya basketbol programlarını ayırmak için kullanılır. Alacağı 2 değer vardır. 1=futbol 2=basketbol string
lig Farklı liglerle ilgili programını görmek için kullanılır. Lig kodları gönderilecektir. string
t Belli bir tarihe göre siralamak için kullanilir. Değer verilmez ise o günün tarihini size sunar. (örn = 2021-03-30) date

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatches?t=2021-03-30",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatches?t=2021-03-30' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var data = new FormData();
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatches?t=2021-03-30");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data); 
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatches?t=2021-03-30");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatches?t=2021-03-30")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/bets/getMatches?t=2021-03-30", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatches?t=2021-03-30")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.Yanıt ve Tipleri
{
  "status": "success",
  "message": "ok",
  "rowCount": 53,
  "data": [
    {
      "MatchID": 1,
      "Tarih": "2021-03-30",
      "Saat": "18:30:00",
      "TarihSaat": "2021-03-30 18:30:00",
      "LigKod": "DE",
      "Lig": "Almanya Amatör Bölgesellig ",
      "takimlar": "B Alzenau - Bahlinger",
      "takim1": "B Alzenau ",
      "takim2": "Bahlinger",
      "mbs": 3,
      "CanliDurumu": 0,
      "BahisSayisi": 14,
      "ms1": 2.75,
      "ms0": 3.1,
      "ms2": 1.85,
      "alt25": 1.7,
      "ust25": 1.6
    }...
}
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
MatchID Detaylarını görmek istediğiniz maç için kullanacağınız ID değeridir. int
Lig İlgili maçın ligini döndürür. string
CanliDurumu Maçın canlı iddaa programında yer alıp almayacağı değeri döndürür. (0=hayır 1=evet) int
mb Minimum bahis miktarını verir. int
bahisSayisi Maçta yer alan bahis sayısını vermektedir. int


İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesDetails?matchID=4

Alan Açıklama Veri Tipi
matchID İlgili oyunun program listelemede yer alan matchID değeridir. int

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesDetails?matchID=4",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesDetails?matchID=4' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var data = new FormData();
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesDetails?matchID=4");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data); 
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesDetails?matchID=4");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesDetails?matchID=4")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/bets/getMatchesDetails?matchID=4", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesDetails?matchID=4")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.Yanıt ve Tipleri
[
  {
    "id": 4,
    "tarih": "2021-03-30",
    "saat": "19:00:00",
    "tarihsaat": "2021-03-30 19:00:00",
    "lig": "Dünya Kupası Avrupa Ele. Grp H",
    "canliDurumu": 1,
    "mb": 1,
    "bahisSayisi": 51,
    "ligKisaltma": "INT",
    "teams": "Kıbrıs Rum Kesimi - Slovenya",
    "team1": "Kıbrıs Rum",
    "team2": "Slovenya",
    "ms1": 4,
    "ms0": 2.95,
    "ms2": 1.62,
    "alt25": 1.4,
    "ust25": 2.1,
    "bets": [
      {
        "gameID": 83,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Altı/Üstü 0,5",
        "iddaagameNo": 28194,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 83,
            "oran": 4.6,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 83,
            "oran": 1,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 84,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Altı/Üstü 1,5",
        "iddaagameNo": 28195,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 84,
            "oran": 2.3,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 84,
            "oran": 1.3,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 85,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Altı/Üstü 2,5",
        "iddaagameNo": 28282,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 85,
            "oran": 1.4,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 85,
            "oran": 2.1,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 86,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Altı/Üstü 3,5",
        "iddaagameNo": 28290,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 86,
            "oran": 1.12,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 86,
            "oran": 3.4,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 87,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Altı/Üstü 4,5",
        "iddaagameNo": 28297,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 87,
            "oran": 1,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 87,
            "oran": 4.75,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 88,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Çifte Şans",
        "iddaagameNo": 28103,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 88,
            "oran": 1.62,
            "OyunTip": "1 ve 0",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 88,
            "oran": 1.18,
            "OyunTip": "1 ve 2",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 88,
            "oran": 1.1,
            "OyunTip": "0 ve 2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 89,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Deplasman Altı/Üstü 1,5",
        "iddaagameNo": 28344,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 89,
            "oran": 1.5,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 89,
            "oran": 1.95,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 90,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Deplasman Gol Yemeden Bitirir",
        "iddaagameNo": 28351,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 90,
            "oran": 1.8,
            "OyunTip": "Evet",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 90,
            "oran": 1.65,
            "OyunTip": "Hayır",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 91,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Deplasman Gol Yemeden Kazanır",
        "iddaagameNo": 28346,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 91,
            "oran": 2.25,
            "OyunTip": "Evet",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 91,
            "oran": 1.4,
            "OyunTip": "Hayır",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 92,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Deplasman Hangi Yarıda Daha Çok Gol Atar",
        "iddaagameNo": 28349,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 92,
            "oran": 2.95,
            "OyunTip": "1.",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 92,
            "oran": 2.15,
            "OyunTip": "Eşit",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 92,
            "oran": 2.2,
            "OyunTip": "2.",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 93,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Deplasman İki Yarıyı da Kazanır",
        "iddaagameNo": 28356,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 93,
            "oran": 3.9,
            "OyunTip": "Evet",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 93,
            "oran": 1.1,
            "OyunTip": "Hayır",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 94,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Ev Sahibi Altı/Üstü 0,5",
        "iddaagameNo": 28343,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 94,
            "oran": 1.8,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 94,
            "oran": 1.65,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 95,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Ev Sahibi Gol Yemeden Bitirir",
        "iddaagameNo": 28350,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 95,
            "oran": 3,
            "OyunTip": "Evet",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 95,
            "oran": 1.2,
            "OyunTip": "Hayır",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 96,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Ev Sahibi Gol Yemeden Kazanır",
        "iddaagameNo": 28345,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 96,
            "oran": 5.25,
            "OyunTip": "Evet",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 96,
            "oran": 1.05,
            "OyunTip": "Hayır",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 97,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Ev Sahibi Hangi Yarıda Daha Çok Gol Atar",
        "iddaagameNo": 28348,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 97,
            "oran": 3.75,
            "OyunTip": "1.",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 97,
            "oran": 1.6,
            "OyunTip": "Eşit",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 97,
            "oran": 2.85,
            "OyunTip": "2.",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 98,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Handikap 0:1",
        "iddaagameNo": 28107,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 98,
            "oran": 8.25,
            "OyunTip": "1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 98,
            "oran": 4.5,
            "OyunTip": "0",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 98,
            "oran": 1.1,
            "OyunTip": "2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 99,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Handikap 1:0",
        "iddaagameNo": 28111,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 99,
            "oran": 1.62,
            "OyunTip": "1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 99,
            "oran": 2.85,
            "OyunTip": "0",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 99,
            "oran": 2.75,
            "OyunTip": "2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 100,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Handikap 2:0",
        "iddaagameNo": 28113,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 100,
            "oran": 1.18,
            "OyunTip": "1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 100,
            "oran": 4,
            "OyunTip": "0",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 100,
            "oran": 5.75,
            "OyunTip": "2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 101,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Hangi Takım Daha Çok Korner Kullanır",
        "iddaagameNo": 4854,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 101,
            "oran": 2.6,
            "OyunTip": "1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 101,
            "oran": 6.25,
            "OyunTip": "0",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 101,
            "oran": 1.4,
            "OyunTip": "2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 102,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Hangi Takım Gol Atar",
        "iddaagameNo": 28353,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 102,
            "oran": 5.25,
            "OyunTip": "Sadece 1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 102,
            "oran": 2.25,
            "OyunTip": "Sadece 2",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 102,
            "oran": 2.05,
            "OyunTip": "İkisi de",
            "iddaaGameNo": "03"
          },
          {
            "gameID": 102,
            "oran": 4.6,
            "OyunTip": "Olmaz",
            "iddaaGameNo": "04"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 103,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Hangi Takım Kaç Farkla Kazanır",
        "iddaagameNo": 28352,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 103,
            "oran": 60,
            "OyunTip": "Ev 3+",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 103,
            "oran": 15,
            "OyunTip": "Ev 2",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 103,
            "oran": 4.5,
            "OyunTip": "Ev 1",
            "iddaaGameNo": "03"
          },
          {
            "gameID": 103,
            "oran": 2.85,
            "OyunTip": "Dep 1",
            "iddaaGameNo": "04"
          },
          {
            "gameID": 103,
            "oran": 4,
            "OyunTip": "Dep 2",
            "iddaaGameNo": "05"
          },
          {
            "gameID": 103,
            "oran": 5.75,
            "OyunTip": "Dep 3+",
            "iddaaGameNo": "06"
          },
          {
            "gameID": 103,
            "oran": 2.95,
            "OyunTip": "0",
            "iddaaGameNo": "07"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 104,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Hangi Yarıda Daha Fazla Gol Olur",
        "iddaagameNo": 28347,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 104,
            "oran": 2.8,
            "OyunTip": "1.",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 104,
            "oran": 2.6,
            "OyunTip": "Eşit",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 104,
            "oran": 1.95,
            "OyunTip": "2.",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 105,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İkinci Yarı Sonucu",
        "iddaagameNo": 28338,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 105,
            "oran": 4,
            "OyunTip": "1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 105,
            "oran": 2.05,
            "OyunTip": "0",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 105,
            "oran": 1.95,
            "OyunTip": "2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 106,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Golü Hangi Takım Atar",
        "iddaagameNo": 28115,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 106,
            "oran": 2.5,
            "OyunTip": "1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 106,
            "oran": 4.6,
            "OyunTip": "Olmaz",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 106,
            "oran": 1.5,
            "OyunTip": "2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 107,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Korneri Hangi Takım Kullanır",
        "iddaagameNo": 4857,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 107,
            "oran": 1.8,
            "OyunTip": "1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 107,
            "oran": 100,
            "OyunTip": "Olmaz",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 107,
            "oran": 1.4,
            "OyunTip": "2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 108,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Yarı Altı/Üstü 0,5",
        "iddaagameNo": 28325,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 108,
            "oran": 2.1,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 108,
            "oran": 1.45,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 109,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Yarı Altı/Üstü 1,5",
        "iddaagameNo": 28331,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 109,
            "oran": 1.2,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 109,
            "oran": 2.9,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 110,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Yarı Altı/Üstü 2,5",
        "iddaagameNo": 28336,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 110,
            "oran": 1,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 110,
            "oran": 5.25,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 111,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Yarı Çifte Şans",
        "iddaagameNo": 28318,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 111,
            "oran": 1.3,
            "OyunTip": "1 ve 0",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 111,
            "oran": 1.4,
            "OyunTip": "1 ve 2",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 111,
            "oran": 1.1,
            "OyunTip": "0 ve 2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 112,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Yarı Korner 4,5",
        "iddaagameNo": 4860,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 112,
            "oran": 1.4,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 112,
            "oran": 2.05,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 113,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Yarı Korner 5,5",
        "iddaagameNo": 4861,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 113,
            "oran": 1.18,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 113,
            "oran": 2.8,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 114,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Yarı Sonucu",
        "iddaagameNo": 28311,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 114,
            "oran": 4.6,
            "OyunTip": "1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 114,
            "oran": 1.75,
            "OyunTip": "0",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 114,
            "oran": 2.15,
            "OyunTip": "2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 115,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Yarı Toplam Korner Sayısı",
        "iddaagameNo": 4862,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 115,
            "oran": 1.4,
            "OyunTip": "0-4",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 115,
            "oran": 3,
            "OyunTip": "5-6",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 115,
            "oran": 4.25,
            "OyunTip": "7+",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 116,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Yarı/Maç Sonucu",
        "iddaagameNo": 28337,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 116,
            "oran": 6.75,
            "OyunTip": "1/1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 116,
            "oran": 12.5,
            "OyunTip": "1/0",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 116,
            "oran": 25,
            "OyunTip": "1/2",
            "iddaaGameNo": "03"
          },
          {
            "gameID": 116,
            "oran": 7.5,
            "OyunTip": "0/1",
            "iddaaGameNo": "04"
          },
          {
            "gameID": 116,
            "oran": 3.4,
            "OyunTip": "0/0",
            "iddaaGameNo": "05"
          },
          {
            "gameID": 116,
            "oran": 3.5,
            "OyunTip": "0/2",
            "iddaaGameNo": "06"
          },
          {
            "gameID": 116,
            "oran": 50,
            "OyunTip": "2/1",
            "iddaaGameNo": "07"
          },
          {
            "gameID": 116,
            "oran": 12.5,
            "OyunTip": "2/0",
            "iddaaGameNo": "08"
          },
          {
            "gameID": 116,
            "oran": 2.3,
            "OyunTip": "2/2",
            "iddaaGameNo": "09"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 117,
        "matchID": 4,
        "gameName": "İlk Yarıda Daha Çok Korner Kullanır",
        "iddaagameNo": 4859,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 117,
            "oran": 2.65,
            "OyunTip": "1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 117,
            "oran": 4,
            "OyunTip": "0",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 117,
            "oran": 1.6,
            "OyunTip": "2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 118,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Karşılıklı Gol",
        "iddaagameNo": 28301,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 118,
            "oran": 2.05,
            "OyunTip": "Var",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 118,
            "oran": 1.5,
            "OyunTip": "Yok",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 119,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Kart Sayısı Altı/Üstü 3,5",
        "iddaagameNo": 7245,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 119,
            "oran": 2.45,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 119,
            "oran": 1.3,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 120,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Kart Sayısı Altı/Üstü 4,5",
        "iddaagameNo": 7246,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 120,
            "oran": 1.67,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 120,
            "oran": 1.67,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 121,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Kırmızı Kart Olur Mu",
        "iddaagameNo": 7244,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 121,
            "oran": 3.3,
            "OyunTip": "Evet",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 121,
            "oran": 1.1,
            "OyunTip": "Hayır",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 122,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Korner Sayısı Altı/Üstü 8,5",
        "iddaagameNo": 4851,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 122,
            "oran": 1.7,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 122,
            "oran": 1.65,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 123,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Korner Sayısı Altı/Üstü 9,5",
        "iddaagameNo": 4852,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 123,
            "oran": 1.4,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 123,
            "oran": 2,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 124,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Korner Sayısı Altı/Üstü 10,5",
        "iddaagameNo": 4853,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 124,
            "oran": 1.25,
            "OyunTip": "Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 124,
            "oran": 2.5,
            "OyunTip": "Üst",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 125,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Maç Skoru",
        "iddaagameNo": 28342,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 8.25,
            "OyunTip": "Ev 1:0",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 20,
            "OyunTip": "Ev 2:0",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 12.5,
            "OyunTip": "Ev 2:1",
            "iddaaGameNo": "03"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 80,
            "OyunTip": "Ev 3:0",
            "iddaaGameNo": "04"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 60,
            "OyunTip": "Ev 3:1",
            "iddaaGameNo": "05"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 75,
            "OyunTip": "Ev 3:2",
            "iddaaGameNo": "06"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 250,
            "OyunTip": "Ev 4:0",
            "iddaaGameNo": "07"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 250,
            "OyunTip": "Ev 4:1",
            "iddaaGameNo": "08"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 250,
            "OyunTip": "Ev 4:2",
            "iddaaGameNo": "09"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 250,
            "OyunTip": "Ev 5:0",
            "iddaaGameNo": "10"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 250,
            "OyunTip": "Ev 5:1",
            "iddaaGameNo": "11"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 250,
            "OyunTip": "Ev 6:0",
            "iddaaGameNo": "12"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 4.75,
            "OyunTip": "0:0",
            "iddaaGameNo": "13"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 5,
            "OyunTip": "1:1",
            "iddaaGameNo": "14"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 17,
            "OyunTip": "2:2",
            "iddaaGameNo": "15"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 150,
            "OyunTip": "3:3",
            "iddaaGameNo": "16"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 4.25,
            "OyunTip": "Dep 1:0",
            "iddaaGameNo": "17"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 5.5,
            "OyunTip": "Dep 2:0",
            "iddaaGameNo": "18"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 7.25,
            "OyunTip": "Dep 2:1",
            "iddaaGameNo": "19"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 10,
            "OyunTip": "Dep 3:0",
            "iddaaGameNo": "20"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 15,
            "OyunTip": "Dep 3:1",
            "iddaaGameNo": "21"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 40,
            "OyunTip": "Dep 3:2",
            "iddaaGameNo": "22"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 30,
            "OyunTip": "Dep 4:0",
            "iddaaGameNo": "23"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 40,
            "OyunTip": "Dep 4:1",
            "iddaaGameNo": "24"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 100,
            "OyunTip": "Dep 4:2",
            "iddaaGameNo": "25"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 100,
            "OyunTip": "Dep 5:0",
            "iddaaGameNo": "26"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 120,
            "OyunTip": "Dep 5:1",
            "iddaaGameNo": "27"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 250,
            "OyunTip": "Dep 6:0",
            "iddaaGameNo": "28"
          },
          {
            "gameID": 125,
            "oran": 80,
            "OyunTip": "diğer",
            "iddaaGameNo": "29"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 126,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Maç Sonucu",
        "iddaagameNo": 28100,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 126,
            "oran": 4,
            "OyunTip": "1",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 126,
            "oran": 2.95,
            "OyunTip": "0",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 126,
            "oran": 1.62,
            "OyunTip": "2",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 127,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Maç Sonucu ve Altı/Üstü 1,5",
        "iddaagameNo": 28117,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 127,
            "oran": 8.25,
            "OyunTip": "1 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 127,
            "oran": 4.6,
            "OyunTip": "0 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 127,
            "oran": 4.4,
            "OyunTip": "2 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "03"
          },
          {
            "gameID": 127,
            "oran": 6.75,
            "OyunTip": "1 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "04"
          },
          {
            "gameID": 127,
            "oran": 4.4,
            "OyunTip": "0 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "05"
          },
          {
            "gameID": 127,
            "oran": 2.15,
            "OyunTip": "2 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "06"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 128,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Maç Sonucu ve Altı/Üstü 2,5",
        "iddaagameNo": 28119,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 128,
            "oran": 6.5,
            "OyunTip": "1 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 128,
            "oran": 3,
            "OyunTip": "0 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 128,
            "oran": 2.8,
            "OyunTip": "2 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "03"
          },
          {
            "gameID": 128,
            "oran": 9,
            "OyunTip": "1 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "04"
          },
          {
            "gameID": 128,
            "oran": 17,
            "OyunTip": "0 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "05"
          },
          {
            "gameID": 128,
            "oran": 2.95,
            "OyunTip": "2 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "06"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 129,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Maç Sonucu ve Altı/Üstü 3,5",
        "iddaagameNo": 28121,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 129,
            "oran": 4.4,
            "OyunTip": "1 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 129,
            "oran": 3,
            "OyunTip": "0 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 129,
            "oran": 1.9,
            "OyunTip": "2 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "03"
          },
          {
            "gameID": 129,
            "oran": 25,
            "OyunTip": "1 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "04"
          },
          {
            "gameID": 129,
            "oran": 17,
            "OyunTip": "0 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "05"
          },
          {
            "gameID": 129,
            "oran": 6,
            "OyunTip": "2 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "06"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 130,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Maç Sonucu ve Altı/Üstü 4,5",
        "iddaagameNo": 28193,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 130,
            "oran": 3.9,
            "OyunTip": "1 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 130,
            "oran": 2.55,
            "OyunTip": "0 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 130,
            "oran": 1.67,
            "OyunTip": "2 ve Alt",
            "iddaaGameNo": "03"
          },
          {
            "gameID": 130,
            "oran": 50,
            "OyunTip": "1 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "04"
          },
          {
            "gameID": 130,
            "oran": 150,
            "OyunTip": "0 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "05"
          },
          {
            "gameID": 130,
            "oran": 12,
            "OyunTip": "2 ve Üst",
            "iddaaGameNo": "06"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 131,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Tek/Çift",
        "iddaagameNo": 28357,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 131,
            "oran": 1.75,
            "OyunTip": "Tek",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 131,
            "oran": 1.65,
            "OyunTip": "Çift",
            "iddaaGameNo": "02"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 132,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Toplam Gol",
        "iddaagameNo": 28307,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 132,
            "oran": 2.35,
            "OyunTip": "0-1 gol",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 132,
            "oran": 1.7,
            "OyunTip": "2-3 gol",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 132,
            "oran": 4.25,
            "OyunTip": "4-5 gol",
            "iddaaGameNo": "03"
          },
          {
            "gameID": 132,
            "oran": 12,
            "OyunTip": "6+ gol",
            "iddaaGameNo": "04"
          }
        ]
      },
      {
        "gameID": 133,
        "matchID": 4,
        "gameName": "Toplam Korner Sayısı",
        "iddaagameNo": 4856,
        "oranlar": [
          {
            "gameID": 133,
            "oran": 1.7,
            "OyunTip": "0-8",
            "iddaaGameNo": "01"
          },
          {
            "gameID": 133,
            "oran": 2.65,
            "OyunTip": "9-11",
            "iddaaGameNo": "02"
          },
          {
            "gameID": 133,
            "oran": 3.5,
            "OyunTip": "12+",
            "iddaaGameNo": "03"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
iddaagameNo Bu değer iddaa kuponları doldururken, kuponlara yazmanız gereken değerleri içermektedir. int

1000 Kredi


1000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


Ücretsiz


1.000.000 Kredi


1.000.000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


50 $ +KDV


10.000.000 Kredi


10.000.000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


250 $ +KDV


İddaa Oranları ve Programları API

NosyAPI İddaa Oranları ve Programları API postman dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz.

İlgili postman dosyasını import ettikten sonra API_TOKEN yazan yeri kendi API Token değeriniz ile değiştirmeyi unutmayınız.

Dosyayı İndir