Genel Bakış

NosyAPI İddaa Maç Sonuçları API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonu ile futbol maçlarının iddaa oranlarını görebilirsiniz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. Her üyemize otomatik olarak token tanımlanır. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


İddaa API ile Bilmeniz Gerekenler
Veriler 20 dakikada bir güncellenmektedir.
Her gün için tüm listenin kredi karşılığı o gün listede yer alan maç sayısı kadardır. Örneğin 31 Temmuz 1969 yılında 10 maç kayıtlı ise 10 kredi sistemden düşmektedir.
Yasadışı olan bir herhangi bir işlemde bu bilgiler kullanılamaz.
Kişiye özel ve çeşitli detay içeren veriler talep edilmesi halinde verilecektir.
Üzerinden 3 gün geçmiş datalar silinecek ve o datalara erişilemeyecektir.
Bu API için Ip kısıtlaması özelliğinin kullanılması şarttır.
Saniyede 60 işlem sınırlaması mevcuttur. Bu işlem limitini arttırmak isterseniz lütfen mailinizde belirtiniz.
Programda canlı skor bilgisi yer almamaktadır.
İddaa API programında yer alan maç id bilgileri ile uyumludur.

İddaa Programını Listeleme - İstek

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResult

Alan Açıklama Veri Tipi
t Belli bir tarihe göre siralamak için kullanilir. Değer verilmez ise o günün tarihini size sunar. (örn = 2021-03-30) date

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResult?t=2021-03-30",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResult?t=2021-03-30' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var data = new FormData();
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResult?t=2021-03-30");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data); 
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResult?t=2021-03-30");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResult?t=2021-03-30")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/bets/getMatchesResult?t=2021-03-30", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResult?t=2021-03-30")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.Yanıt ve Tipleri
{
  "status": "success",
  "message": "ok",
  "rowCount": 50,
  "data": [
    {
      "MatchID": 917,
      "Tarih": "2021-10-21",
      "Saat": "19:30:00",
      "TarihSaat": "2021-10-21 19:30:00",
      "LigKod": "AE",
      "Lig": "Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi",
      "takimlar": "Al-Wasl FC - AL Ain FC",
      "takim1": "Al-Wasl FC",
      "takim2": "AL Ain FC",
      "ms1": 2.8,
      "ms0": 3.3,
      "ms2": 1.8,
      "alt25": 1.96,
      "ust25": 1.44,
      "matchResult": [
        {
          "matchID": 917,
          "metaName": "msHomeScore",
          "value": "0"
        },
        {
          "matchID": 917,
          "metaName": "msAwayScore",
          "value": "2"
        },
        {
          "matchID": 917,
          "metaName": "htHomeScore",
          "value": "0"
        },
        {
          "matchID": 917,
          "metaName": "htAwayScore",
          "value": "1"
        },
        {
          "matchID": 917,
          "metaName": "homeCorner",
          "value": "4"
        },
        {
          "matchID": 917,
          "metaName": "awayCorner",
          "value": "11"
        },
        {
          "matchID": 917,
          "metaName": "homeyellowCard",
          "value": "2"
        },
        {
          "matchID": 917,
          "metaName": "awayyellowCard",
          "value": "1"
        },
        {
          "matchID": 917,
          "metaName": "homeredCard",
          "value": "0"
        },
        {
          "matchID": 917,
          "metaName": "awayredCard",
          "value": "0"
        }
      ]
    }
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
MatchID Detaylarını görmek istediğiniz maç için kullanacağınız ID değeridir. int
Lig İlgili maçın ligini döndürür. string
mb Minimum bahis miktarını verir. int
msHomeScore Ev sahibinin maç sonunda elde ettiği skoru gösterir. int
msAwayScore Deplasman takımının maç sonunda elde ettiği skoru gösterir. int
htHomeScore Ev sahibinin ilk yarı sonunda elde ettiği skoru gösterir. int
htAwayScore Deplasman takımının ilk yarı sonunda elde ettiği skoru gösterir. int
homeCorner Ev sahibinin maç sonunda elde ettiği korner sayısını verir. int
awayCorner Deplasman takımının maç sonunda elde ettiği korner sayısını verir. int
homeyellowCard Ev sahibinin maç sonunda elde ettiği sarı kart sayısını verir. int
awayyellowCard Deplasman takımının maç sonunda elde ettiği sarı kart sayısını verir. int
homeredCard Ev sahibinin maç sonunda elde ettiği kırmızı kart sayısını verir. int
awayredCard Deplasman takımının maç sonunda elde ettiği kırmızı kart sayısını verir. int


İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResultDetails?matchID=8860

Alan Açıklama Veri Tipi
matchID İlgili oyunun program listelemede yer alan matchID değeridir. int

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResultDetails?matchID=4",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResultDetails?matchID=4' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var data = new FormData();
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResultDetails?matchID=4");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data); 
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResultDetails?matchID=4");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResultDetails?matchID=4")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/bets/getMatchesResultDetails?matchID=4", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/bets/getMatchesResultDetails?matchID=4")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.Yanıt ve Tipleri
{
  "status": "success",
  "message": "ok",
  "rowCount": 1,
  "data": [
    {
      "MatchID": 8860,
      "Tarih": "2021-11-26",
      "Saat": "21:00:00",
      "TarihSaat": "2021-11-26 21:00:00",
      "LigKod": "DE",
      "Lig": "Almanya Amatör Bölgesellig Bavyera",
      "takimlar": "Unterhaching - Heimstetten",
      "takim1": "Unterhaching",
      "takim2": "Heimstetten",
      "ms1": 1.41,
      "ms0": 3.65,
      "ms2": 4.3,
      "alt25": 2.08,
      "ust25": 1.38,
      "matchResult": [
        {
          "matchID": 8860,
          "metaName": "msHomeScore",
          "value": "4"
        },
        {
          "matchID": 8860,
          "metaName": "msAwayScore",
          "value": "3"
        },
        {
          "matchID": 8860,
          "metaName": "htHomeScore",
          "value": "1"
        },
        {
          "matchID": 8860,
          "metaName": "htAwayScore",
          "value": "0"
        },
        {
          "matchID": 8860,
          "metaName": "homeCorner",
          "value": "4"
        },
        {
          "matchID": 8860,
          "metaName": "awayCorner",
          "value": "0"
        },
        {
          "matchID": 8860,
          "metaName": "homeyellowCard",
          "value": "4"
        },
        {
          "matchID": 8860,
          "metaName": "awayyellowCard",
          "value": "1"
        },
        {
          "matchID": 8860,
          "metaName": "homeredCard",
          "value": "0"
        },
        {
          "matchID": 8860,
          "metaName": "awayredCard",
          "value": "2"
        }
      ]
    }
  ]
}
                  

500 Kredi


500 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


Ücretsiz


1.000.000 Kredi


1.000.000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


25 $ +KDV


10.000.000 Kredi


10.000.000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


150 $ +KDV