Genel Bakış

NosyAPI Exchange Fiyatları API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyon ile Exchange fiyatlarını güncel şekilde takip edebilirsiniz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


Türkiye Borsa Hisse Senetleri Kodlarını Listeleme

Hisse senedi detaylarını görebilmek aşağıdaki istekte yer alan "code" kısımlarını buraya göndermeniz gerekmektedir.

Bu istekte krediniz düşmez. Ücretsiz bir istektir..

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeList

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeList',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_KEY'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeList' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY' 
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeList");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeList");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeList")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_KEY'
}
conn.request("GET", "/apiv2/economy/getExChangeList", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeList")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
{
      "code": "EURUSD",
      "ShortName": "EURUSD",
      "FullName": "EUR / USD",
      "description": "Euro-Amerikan Doları"
    },
    {
      "code": "GBPUSD",
      "ShortName": "GBPUSD",
      "FullName": "GBP / USD",
      "description": "İngiliz Sterlini-Amerikan Doları"
    },
    {
      "code": "USDTRY",
      "ShortName": "USDTRY",
      "FullName": "USD/TRY",
      "description": "Amerikan Doları-Türk Lirası"
    },
    {
      "code": "EURGBP",
      "ShortName": "EURGBP",
      "FullName": "EUR / GBP",
      "description": "Euro-İngiliz Sterlini"
    },...
  ]
 } 
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
code Diğer istekte kullanacağınız Exchange kodudur. string
ShortName Kısa adını vermektedir. string
FullName Açıklamalı adını vermektedir. string
description Birimlerin uzun isimleri yan yana vermektedir. stringExchange Bilgilerini Getirme

Buradaki işlemde yukarı yer alan "code" bilgisini ilgili sayfaya gönderiyoruz ve istediğimiz bilgiyi alıyoruz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeDetails?code=EURUSD

"EURUSD" ifadesi yukarıdaki yer alan ve istediğiniz diğer "code" kısımlarıyla değiştirilebilinir.


Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
code Hangi Exchange biriminin bilgisini çekmek istiyorsunuz onun "code" kısmını girmelisiniz string Zorunlu

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeDetails?code=EURUSD',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_KEY'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeDetails?code=EURUSD' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY'
                         
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeDetails?code=EURUSD");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeDetails?code=EURUSD");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeDetails?code=EURUSD")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_KEY'
}
conn.request("GET", "/apiv2/economy/getExChangeDetails?code=EURUSD", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getExChangeDetails?code=EURUSD")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt

{
  {
  "status": "ok",
  "systemTime": 1607171234,
  "message": "ok",
  "rowCount": 1,
  "data": [
    {
       "code": "EURUSD",
      "ShortName": "EURUSD",
      "FullName": "EUR / USD",
      "description": "Euro-Amerikan Doları",
      "MoneyCode1": "EUR",
      "MoneyCode2": "USD",
      "buying": 1.1862,
      "selling": 1.1863,
      "latest": 1.1865,
      "changeRate": 0.0200,
      "dayMin": 1.1859,
      "dayMax": 1.1870,
      "lastupdate": "2020-11-17 22:38:47"
    }
  ]
}
                      

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
code Diğer istekte kullanacağınız dövizin kodudur. string
ShortName Kısa adını vermektedir. string
FullName Açıklamalı adını vermektedir. string
MoneyCode1 Birinci para biriminin kodunu yazmaktadır. string
MoneyCode2 İkinci para biriminin kodunu yazmaktadır. string
buying Alış fiyatını içermektedir. float
selling Satış fiyatını içermektedir. float
changeRate Bir önceki gün ile arasındaki farkı yüzde olarak vermektedir. float
dayMin Gün içindeki en düşük seviyeyi verir. float
dayMax Gün içindeki en yüksek seviyeyi verir. float
latest Bir önceki günün kapanış fiyatını verir. float
lastupdate En son güncelleme tarihini vermektedir. datetime
Desteklenen Exchange Birimleri

Aşağıda yer alan birimlerin alış fiyatları, satış fiyatlarını, önceki gün kapanışlarını, önceki gün arasındaki farkı, gün içindeki en düşük ve en yüksek değerlerini bu api sayesinde öğrenebilirsiniz.


{
  "status": "ok",
  "systemTime": 1607184130,
  "message": "ok",
  "rowCount": 109,
  "data": [
    {
      "code": "EURUSD",
      "ShortName": "EURUSD",
      "FullName": "EUR / USD",
      "description": "Euro-Amerikan Doları"
    },
    {
      "code": "GBPUSD",
      "ShortName": "GBPUSD",
      "FullName": "GBP / USD",
      "description": "İngiliz Sterlini-Amerikan Doları"
    },
    {
      "code": "USDTRY",
      "ShortName": "USDTRY",
      "FullName": "USD/TRY",
      "description": "Amerikan Doları-Türk Lirası"
    },
    {
      "code": "EURGBP",
      "ShortName": "EURGBP",
      "FullName": "EUR / GBP",
      "description": "Euro-İngiliz Sterlini"
    },
    {
      "code": "EURAUD",
      "ShortName": "EURAUD",
      "FullName": "EUR / AUD",
      "description": "Euro-Avustralya Doları"
    },
    {
      "code": "USDAUD",
      "ShortName": "USDAUD",
      "FullName": "USD/AUD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "USDCAD",
      "ShortName": "USDCAD",
      "FullName": "USD / CAD",
      "description": "Amerikan Doları-Kanada Doları"
    },
    {
      "code": "USDCHF",
      "ShortName": "USDCHF",
      "FullName": "USD / CHF",
      "description": "Amerikan Doları-İsviçre Frangı"
    },
    {
      "code": "USDCNY",
      "ShortName": "USDCNY",
      "FullName": "USD / CNY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "USDJPY",
      "ShortName": "USDJPY",
      "FullName": "USD / JPY",
      "description": "Amerikan Doları-100 Japon Yeni"
    },
    {
      "code": "USDRUB",
      "ShortName": "USDRUB",
      "FullName": "USD / RUB",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "USDSEK",
      "ShortName": "USDSEK",
      "FullName": "USD / SEK",
      "description": "Amerikan Doları-İsveç Kronu"
    },
    {
      "code": "GBPJPY",
      "ShortName": "GBPJPY",
      "FullName": "GBP / JPY",
      "description": "İngiliz Sterlini-100 Japon Yeni"
    },
    {
      "code": "GBPCHF",
      "ShortName": "GBPCHF",
      "FullName": "GBP / CHF",
      "description": "İngiliz Sterlini-İsviçre Frangı"
    },
    {
      "code": "EURJPY",
      "ShortName": "EURJPY",
      "FullName": "EUR / JPY",
      "description": "Euro-100 Japon Yeni"
    },
    {
      "code": "NZDUSD",
      "ShortName": "NZDUSD",
      "FullName": "NZD/USD",
      "description": "Yeni Zelanda Doları-Amerikan Doları"
    },
    {
      "code": "AUDUSD",
      "ShortName": "AUDUSD",
      "FullName": "AUD / USD",
      "description": "Avustralya Doları-Amerikan Doları"
    },
    {
      "code": "CADJPY",
      "ShortName": "CADJPY",
      "FullName": "CAD / JPY",
      "description": "Kanada Doları-100 Japon Yeni"
    },
    {
      "code": "EURCHF",
      "ShortName": "EURCHF",
      "FullName": "EUR / CHF",
      "description": "Euro-İsviçre Frangı"
    },
    {
      "code": "AUDJPY",
      "ShortName": "AUDJPY",
      "FullName": "AUD / JPY",
      "description": "Avustralya Doları-100 Japon Yeni"
    },
    {
      "code": "NZDJPY",
      "ShortName": "NZDJPY",
      "FullName": "NZD / JPY",
      "description": "Yeni Zelanda Doları-100 Japon Yeni"
    },
    {
      "code": "CHFJPY",
      "ShortName": "CHFJPY",
      "FullName": "CHF/JPY",
      "description": "İsviçre Frangı-100 Japon Yeni"
    },
    {
      "code": "EURCAD",
      "ShortName": "EURCAD",
      "FullName": "EUR / CAD",
      "description": "Euro-Kanada Doları"
    },
    {
      "code": "AUDCAD",
      "ShortName": "AUDCAD",
      "FullName": "AUD / CAD",
      "description": "Avustralya Doları-Kanada Doları"
    },
    {
      "code": "GBPAUD",
      "ShortName": "GBPAUD",
      "FullName": "GBP / AUD",
      "description": "İngiliz Sterlini-Avustralya Doları"
    },
    {
      "code": "AUDNZD",
      "ShortName": "AUDNZD",
      "FullName": "AUD / NZD",
      "description": "Avustralya Doları-Yeni Zelanda Doları"
    },
    {
      "code": "USDHKD",
      "ShortName": "USDHKD",
      "FullName": "USD / HKD",
      "description": "Amerikan Doları-Hong Kong Doları"
    },
    {
      "code": "USDSGD",
      "ShortName": "USDSGD",
      "FullName": "USD / SGD",
      "description": "Amerikan Doları-Singapur Doları"
    },
    {
      "code": "USDZAR",
      "ShortName": "USDZAR",
      "FullName": "USD / ZAR",
      "description": "Amerikan Doları-Güney Afrika Randı"
    },
    {
      "code": "ZARJPY",
      "ShortName": "ZARJPY",
      "FullName": "ZAR/JPY",
      "description": "Güney Afrika Randı-100 Japon Yeni"
    },
    {
      "code": "USDMXN",
      "ShortName": "USDMXN",
      "FullName": "USD / MXN",
      "description": "Amerikan Doları-Meksika Pesosu"
    },
    {
      "code": "XAUUSD",
      "ShortName": "XAUUSD",
      "FullName": "XAU/USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "XAUEUR",
      "ShortName": "XAUEUR",
      "FullName": "XAU/EUR",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "XAGUSD",
      "ShortName": "XAGUSD",
      "FullName": "XAG/USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "AUDCHF",
      "ShortName": "AUDCHF",
      "FullName": "AUD / CHF",
      "description": "Avustralya Doları-İsviçre Frangı"
    },
    {
      "code": "GBPCAD",
      "ShortName": "GBPCAD",
      "FullName": "GBP / CAD",
      "description": "İngiliz Sterlini-Kanada Doları"
    },
    {
      "code": "GBPNZD",
      "ShortName": "GBPNZD",
      "FullName": "GBP/NZD",
      "description": "İngiliz Sterlini-Yeni Zelanda Doları"
    },
    {
      "code": "USDDKK",
      "ShortName": "USDDKK",
      "FullName": "USD / DKK",
      "description": "Amerikan Doları-Danimarka Kronu"
    },
    {
      "code": "EURDKK",
      "ShortName": "EURDKK",
      "FullName": "EUR / DKK",
      "description": "Euro-Danimarka Kronu"
    },
    {
      "code": "EURPLN",
      "ShortName": "EURPLN",
      "FullName": "EUR / PLN",
      "description": "Euro-Polonya Zlotisi"
    },
    {
      "code": "USDPLN",
      "ShortName": "USDPLN",
      "FullName": "USD / PLN",
      "description": "Amerikan Doları-Polonya Zlotisi"
    },
    {
      "code": "EURSEK",
      "ShortName": "EURSEK",
      "FullName": "EUR / SEK",
      "description": "Euro-İsveç Kronu"
    },
    {
      "code": "EURNOK",
      "ShortName": "EURNOK",
      "FullName": "EUR / NOK",
      "description": "Euro-Norveç Kronu"
    },
    {
      "code": "USDNOK",
      "ShortName": "USDNOK",
      "FullName": "USD / NOK",
      "description": "Amerikan Doları-Norveç Kronu"
    },
    {
      "code": "EURTRY",
      "ShortName": "EURTRY",
      "FullName": "EUR/TRY",
      "description": "Euro-Türk Lirası"
    },
    {
      "code": "EURNZD",
      "ShortName": "EURNZD",
      "FullName": "EUR/NZD",
      "description": "Euro-Yeni Zelanda Doları"
    },
    {
      "code": "XAGEUR",
      "ShortName": "XAGEUR",
      "FullName": "XAG/EUR",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ETHUSD",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "Ethereum USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "BTCUSD",
      "ShortName": "Bitcoin",
      "FullName": "BTC / USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "BTCTRY",
      "ShortName": "Bitcoin",
      "FullName": "Bitcoin TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ETHBTC",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "ETH/BTC",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ETHTRY",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "ETH/TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "BTCEUR",
      "ShortName": "Bitcoin",
      "FullName": "Bitcoin EUR",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ETHEUR",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "Ethereum EUR",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "XRPUSD",
      "ShortName": "XRP",
      "FullName": "Ripple USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "XRPEUR",
      "ShortName": "XRP",
      "FullName": "Ripple EUR",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "BCHUSD",
      "ShortName": "Bitcoin Cash",
      "FullName": "Bitcoin Cash USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "LTCUSD",
      "ShortName": "Litecoin",
      "FullName": "LiteCoin USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "DASHUSD",
      "ShortName": "Dash",
      "FullName": "DASH/USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "XMRUSD",
      "ShortName": "Monero",
      "FullName": "Monero USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ZECUSD",
      "ShortName": "Zcash",
      "FullName": "Zcash USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "DOGEUSD",
      "ShortName": "Dogecoin",
      "FullName": "Dogecoin USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "LTCTRY",
      "ShortName": "Litecoin",
      "FullName": "LTC/TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "DASHTRY",
      "ShortName": "Dash",
      "FullName": "DAS/HTRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "DOGETRY",
      "ShortName": "Dogecoin",
      "FullName": "Dogecoin TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "XRPTRY",
      "ShortName": "XRP",
      "FullName": "XRP/TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "IOTAUSD",
      "ShortName": "IOTAUSD",
      "FullName": "MIOTA USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "IOTATRY",
      "ShortName": "IOTATRY",
      "FullName": "MIOTA TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "IOTBTC",
      "ShortName": "IOTBTC",
      "FullName": "IOTA BTC",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ADAUSD",
      "ShortName": "Cardano",
      "FullName": "ADA Cardano",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "TRXUSD",
      "ShortName": "TRON",
      "FullName": "TRON USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "XLMUSD",
      "ShortName": "Stellar",
      "FullName": "Stellar USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ADATRY",
      "ShortName": "Cardano",
      "FullName": "ADA Cardano",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "XLMTRY",
      "ShortName": "Stellar",
      "FullName": "Stellar TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "TRXTRY",
      "ShortName": "TRON",
      "FullName": "TRON TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "USDHUF",
      "ShortName": "USDHUF",
      "FullName": "USD / HUF",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "EURCZK",
      "ShortName": "EURCZK",
      "FullName": "EUR / CZK",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "USDARS",
      "ShortName": "USDARS",
      "FullName": "USD / ARS",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "USDNZD",
      "ShortName": "USDNZD",
      "FullName": "USD / NZD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "TRYJPY",
      "ShortName": "TRYJPY",
      "FullName": "TRY / JPY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "EURHUF",
      "ShortName": "EURHUF",
      "FullName": "EUR / HUF",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "NZDCHF",
      "ShortName": "NZDCHF",
      "FullName": "NZD / CHF",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "CADCHF",
      "ShortName": "CADCHF",
      "FullName": "CAD / CHF",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "USDKRW",
      "ShortName": "USDKRW",
      "FullName": "USD / KRW",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "CHFTRY",
      "ShortName": "CHFTRY",
      "FullName": "CHF / TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "USDTHB",
      "ShortName": "USDTHB",
      "FullName": "USD / THB",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "TRYGBP",
      "ShortName": "TRYGBP",
      "FullName": "TRY / GBP",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "EURSGD",
      "ShortName": "EURSGD",
      "FullName": "EUR / SGD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "NZDCAD",
      "ShortName": "NZDCAD",
      "FullName": "NZD / CAD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "GBPEUR",
      "ShortName": "GBPEUR",
      "FullName": "GBP / EUR",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "NEOUSD",
      "ShortName": "Neo",
      "FullName": "NEOUSD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "EOSUSD",
      "ShortName": "EOS",
      "FullName": "EOS/USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ETCUSD",
      "ShortName": "Ethereum Classic",
      "FullName": "ETC/USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "BATUSD",
      "ShortName": "Basic Attention Token",
      "FullName": "BAT/USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "BATTRY",
      "ShortName": "Basic Attention Token",
      "FullName": "BAT/TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "NEOTRY",
      "ShortName": "Neo",
      "FullName": "NEOTRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ETCTRY",
      "ShortName": "Ethereum Classic",
      "FullName": "ETC/TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "BCHTRY",
      "ShortName": "Bitcoin Cash",
      "FullName": "Bitcoin Cash TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "XMRTRY",
      "ShortName": "Monero",
      "FullName": "XMR/TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "EOSTRY",
      "ShortName": "EOS",
      "FullName": "EOS/TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "LINKUSD",
      "ShortName": "Chainlink",
      "FullName": "LINK/USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "LINKTRY",
      "ShortName": "Chainlink",
      "FullName": "LINK/TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ALGOUSD",
      "ShortName": "Algorand",
      "FullName": "ALGO/USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "HOTUSD",
      "ShortName": "Holo",
      "FullName": "HOT/USD",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ALGOTRY",
      "ShortName": "Algorand",
      "FullName": "ALGO/TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "HOTTRY",
      "ShortName": "Holo",
      "FullName": "HOT/TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "ZECTRY",
      "ShortName": "Zcash",
      "FullName": "Zcash TRY",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "USDTUSD",
      "ShortName": "Tether",
      "FullName": "Tether USDT",
      "description": ""
    },
    {
      "code": "USDTTRY",
      "ShortName": "Tether",
      "FullName": "USD/TTRY",
      "description": ""
    }
  ]
}
                        
                      

Etiketler: dolar api,exchange api, economy exchange api
250 Kredi


250 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE

5 Dakika (Yenileme Süresi)


Ücretsiz


25.000 Kredi


25000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE

5 Dakika (Yenileme Süresi)


10 $ +KDV


250.000 Kredi


250000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE

5 Dakika (Yenileme Süresi)


30 $ +KDV