Genel Bakış

NosyAPI Döviz ve Altın Kurları API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonu ile dolar, euro ve altın gibi güncel döviz ve altın kurlarını takip edebilirsiniz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


Döviz ve Altın Kurları Kodlarını Listeleme

Döviz ve altın kurlarının detaylarını görebilmek aşağıdaki istekte yer alan "code" kısımlarını buraya göndermeniz gerekmektedir.

Bu istekte krediniz düşmez. Ücretsiz bir istektir..

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyList

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyList',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_TOKEN'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyList' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyList");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyList");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyList")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN'
}
conn.request("GET", "/apiv2/economy/getCurrencyList", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyList")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
{
   "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1607113631,
  "rowCount": 86,
  "data": [
    {
      "code": "USD",
      "ShortName": "Dolar",
      "FullName": "Amerikan Doları"
    },
    {
      "code": "EUR",
      "ShortName": "Euro",
      "FullName": "Euro"
    },
    {
      "code": "GBP",
      "ShortName": "İngiliz Sterlini",
      "FullName": "İngiliz Sterlini"
    },
    {
      "code": "CAD",
      "ShortName": "Kanada Doları",
      "FullName": "Kanada Doları"
    }...

  ]
 } 
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
code Diğer istekte kullanacağınız dövizin kodudur. string
ShortName Kısa adını vermektedir. string
FullName Açıklamalı adını vermektedir. stringDöviz ve Altın Kur Bilgilerini Getirme

Buradaki işlemde yukarı yer alan "code" bilgisini ilgili sayfaya gönderiyoruz ve istediğimiz bilgiyi alıyoruz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyDetails?code=USD

USD ifadesi yukarıdaki yer alan ve istediğiniz diğer "code" kısımlarıyla değiştirilebilinir.


Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
code Hangi döviz ve altın fiyatını çekmek istiyorsunuz onun "code" kısmını girmelisiniz string Zorunlu

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyDetails?code=USD',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_TOKEN'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyDetails?code=USD' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN'
                         
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyDetails?code=USD");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyDetails?code=USD");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyDetails?code=USD")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN'
}
conn.request("GET", "/apiv2/economy/getCurrencyDetails?code=USD", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCurrencyDetails?code=USD")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt

{
  "status": "ok",
  "systemTime": 1607113631,
  "message": "ok",
  "rowCount": 1,
  "data": [
    {
      "code": "USD",
      "ShortName": "Dolar",
      "FullName": "Amerikan Doları",
      "buying": 7.6933,
      "selling": 7.7013,
      "latest": 7.7018,
      "changeRate": 0,
      "dayMin": 7.6965,
      "dayMax": 7.7117,
      "lastupdate": "2020-01-01 12:01:01"
    }
  ]
}
                    
                      

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
code Diğer istekte kullanacağınız dövizin kodudur. string
ShortName Kısa adını vermektedir. string
FullName Açıklamalı adını vermektedir. string
buying Alış fiyatını içermektedir. float
selling Satış fiyatını içermektedir. float
changeRate Bir önceki gün ile arasındaki farkı yüzde olarak vermektedir. float
dayMin Gün içindeki en düşük seviyeyi verir. float
dayMax Gün içindeki en yüksek seviyeyi verir. float
lastupdate En son güncelleme tarihini vermektedir. datetime
Döviz ve Altın Kurları

Aşağıda yer alan birimlerin alış fiyatları, satış fiyatlarını, önceki gün kapanışlarını, önceki gün arasındaki farkı, gün içindeki en düşük ve en yüksek değerlerini bu api sayesinde öğrenebilirsiniz.


{
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1607113940,
  "rowCount": 86,
  "data": [
    {
      "code": "USD",
      "ShortName": "Dolar",
      "FullName": "Amerikan Doları"
    },
    {
      "code": "EUR",
      "ShortName": "Euro",
      "FullName": "Euro"
    },
    {
      "code": "GBP",
      "ShortName": "İngiliz Sterlini",
      "FullName": "İngiliz Sterlini"
    },
    {
      "code": "CAD",
      "ShortName": "Kanada Doları",
      "FullName": "Kanada Doları"
    },
    {
      "code": "DKK",
      "ShortName": "Danimarka Kronu",
      "FullName": "Danimarka Kronu"
    },
    {
      "code": "SEK",
      "ShortName": "İsveç Kronu",
      "FullName": "İsveç Kronu"
    },
    {
      "code": "CHF",
      "ShortName": "İsviçre Frangı",
      "FullName": "İsviçre Frangı"
    },
    {
      "code": "NOK",
      "ShortName": "Norveç Kronu",
      "FullName": "Norveç Kronu"
    },
    {
      "code": "JPY",
      "ShortName": "100 Japon Yeni",
      "FullName": "100 Japon Yeni"
    },
    {
      "code": "AED",
      "ShortName": "B.A.E. Dirhemi",
      "FullName": "B.A.E. Dirhemi"
    },
    {
      "code": "AUD",
      "ShortName": "Avustralya Doları",
      "FullName": "Avustralya Doları"
    },
    {
      "code": "RUB",
      "ShortName": "Rus Rublesi",
      "FullName": "Rus Rublesi"
    },
    {
      "code": "KWD",
      "ShortName": "Kuveyt Dinarı",
      "FullName": "Kuveyt Dinarı"
    },
    {
      "code": "ZAR",
      "ShortName": "Güney Afrika Randı",
      "FullName": "Güney Afrika Randı"
    },
    {
      "code": "BHD",
      "ShortName": "Bahreyn Dinarı",
      "FullName": "Bahreyn Dinarı"
    },
    {
      "code": "LYD",
      "ShortName": "Libya Dinarı",
      "FullName": "Libya Dinarı"
    },
    {
      "code": "SAR",
      "ShortName": "S. Arabistan Riyali",
      "FullName": "S. Arabistan Riyali"
    },
    {
      "code": "IQD",
      "ShortName": "Irak Dinarı",
      "FullName": "Irak Dinarı"
    },
    {
      "code": "ILS",
      "ShortName": "İsrail Şekeli",
      "FullName": "İsrail Şekeli"
    },
    {
      "code": "IRR",
      "ShortName": "İran Riyali",
      "FullName": "İran Riyali"
    },
    {
      "code": "INR",
      "ShortName": "Hindistan Rupisi",
      "FullName": "Hindistan Rupisi"
    },
    {
      "code": "MXN",
      "ShortName": "Meksika Pesosu",
      "FullName": "Meksika Pesosu"
    },
    {
      "code": "HUF",
      "ShortName": "Macar Forinti",
      "FullName": "Macar Forinti"
    },
    {
      "code": "NZD",
      "ShortName": "Yeni Zelanda Doları",
      "FullName": "Yeni Zelanda Doları"
    },
    {
      "code": "BRL",
      "ShortName": "Brezilya Reali",
      "FullName": "Brezilya Reali"
    },
    {
      "code": "IDR",
      "ShortName": "Endonezya Rupiahi",
      "FullName": "Endonezya Rupiahi"
    },
    {
      "code": "CSK",
      "ShortName": "Çek Korunası",
      "FullName": "Çek Korunası"
    },
    {
      "code": "PLN",
      "ShortName": "Polonya Zlotisi",
      "FullName": "Polonya Zlotisi"
    },
    {
      "code": "BGN",
      "ShortName": "BULGAR LEVI",
      "FullName": "BULGAR LEVI"
    },
    {
      "code": "RON",
      "ShortName": "Romanya Leyi",
      "FullName": "Romanya Leyi"
    },
    {
      "code": "CNY",
      "ShortName": "Çin Yuanı",
      "FullName": "Çin Yuanı"
    },
    {
      "code": "ARS",
      "ShortName": "Arjantin Pesosu",
      "FullName": "Arjantin Pesosu"
    },
    {
      "code": "ALL",
      "ShortName": "Arnavutluk Leki",
      "FullName": "Arnavutluk Leki"
    },
    {
      "code": "AZN",
      "ShortName": "Azerbaycan Manatı",
      "FullName": "Azerbaycan Manatı"
    },
    {
      "code": "BAM",
      "ShortName": "Bosna-Hersek Markı",
      "FullName": "Bosna-Hersek Markı"
    },
    {
      "code": "BYR",
      "ShortName": "Belarus Rublesi",
      "FullName": "Belarus Rublesi"
    },
    {
      "code": "CLP",
      "ShortName": "Şili Pesosu",
      "FullName": "Şili Pesosu"
    },
    {
      "code": "COP",
      "ShortName": "Kolombiya Pesosu",
      "FullName": "Kolombiya Pesosu"
    },
    {
      "code": "CRC",
      "ShortName": "Kostarika Kolonu",
      "FullName": "Kostarika Kolonu"
    },
    {
      "code": "DZD",
      "ShortName": "Cezayir Dinarı",
      "FullName": "Cezayir Dinarı"
    },
    {
      "code": "EGP",
      "ShortName": "Mısır Lirası",
      "FullName": "Mısır Lirası"
    },
    {
      "code": "HKD",
      "ShortName": "Hong Kong Doları",
      "FullName": "Hong Kong Doları"
    },
    {
      "code": "HRK",
      "ShortName": "Hırvat Kunası",
      "FullName": "Hırvat Kunası"
    },
    {
      "code": "ISK",
      "ShortName": "İzlanda Kronası",
      "FullName": "İzlanda Kronası"
    },
    {
      "code": "JOD",
      "ShortName": "Ürdün Dinarı",
      "FullName": "Ürdün Dinarı"
    },
    {
      "code": "KRW",
      "ShortName": "Güney Kore Wonu",
      "FullName": "Güney Kore Wonu"
    },
    {
      "code": "KZT",
      "ShortName": "Kazak Tengesi",
      "FullName": "Kazak Tengesi"
    },
    {
      "code": "LBP",
      "ShortName": "Lübnan Lirası",
      "FullName": "Lübnan Lirası"
    },
    {
      "code": "LKR",
      "ShortName": "Sri Lanka Rupisi",
      "FullName": "Sri Lanka Rupisi"
    },
    {
      "code": "LTL",
      "ShortName": "Litvanya Litası",
      "FullName": "Litvanya Litası"
    },
    {
      "code": "LVL",
      "ShortName": "Letonya Latsı",
      "FullName": "Letonya Latsı"
    },
    {
      "code": "MAD",
      "ShortName": "Fas Dirhemi",
      "FullName": "Fas Dirhemi"
    },
    {
      "code": "MDL",
      "ShortName": "Moldovya Leusu",
      "FullName": "Moldovya Leusu"
    },
    {
      "code": "MKD",
      "ShortName": "Makedon Dinarı",
      "FullName": "Makedon Dinarı"
    },
    {
      "code": "MYR",
      "ShortName": "Malezya Ringgiti",
      "FullName": "Malezya Ringgiti"
    },
    {
      "code": "OMR",
      "ShortName": "Umman Riyali",
      "FullName": "Umman Riyali"
    },
    {
      "code": "PEN",
      "ShortName": "Peru İnti",
      "FullName": "Peru İnti"
    },
    {
      "code": "PHP",
      "ShortName": "Filipinler Pesosu",
      "FullName": "Filipinler Pesosu"
    },
    {
      "code": "PKR",
      "ShortName": "Pakistan Rupisi",
      "FullName": "Pakistan Rupisi"
    },
    {
      "code": "QAR",
      "ShortName": "Katar Riyali",
      "FullName": "Katar Riyali"
    },
    {
      "code": "RSD",
      "ShortName": "Sırbistan Dinarı",
      "FullName": "Sırbistan Dinarı"
    },
    {
      "code": "SGD",
      "ShortName": "Singapur Doları",
      "FullName": "Singapur Doları"
    },
    {
      "code": "SYP",
      "ShortName": "Suriye Lirası",
      "FullName": "Suriye Lirası"
    },
    {
      "code": "THB",
      "ShortName": "Tayland Bahtı",
      "FullName": "Tayland Bahtı"
    },
    {
      "code": "TWD",
      "ShortName": "Yeni Tayvan Doları",
      "FullName": "Yeni Tayvan Doları"
    },
    {
      "code": "UAH",
      "ShortName": "Ukrayna Grivnası",
      "FullName": "Ukrayna Grivnası"
    },
    {
      "code": "UYU",
      "ShortName": "Uruguay Pesosu",
      "FullName": "Uruguay Pesosu"
    },
    {
      "code": "SEPET",
      "ShortName": "USDEUR Sepeti",
      "FullName": "USDEUR Sepeti"
    },
    {
      "code": "GEL",
      "ShortName": "GURCISTAN LARISI",
      "FullName": "GURCISTAN LARISI"
    },
    {
      "code": "ons",
      "ShortName": "Ons",
      "FullName": "Ons"
    },
    {
      "code": "gram-altin",
      "ShortName": "Altın",
      "FullName": "Gram Altın"
    },
    {
      "code": "ceyrek-altin",
      "ShortName": "Çeyrek Altın",
      "FullName": "Çeyrek Altın"
    },
    {
      "code": "yarim-altin",
      "ShortName": "Yarım Altın",
      "FullName": "Yarım Altın"
    },
    {
      "code": "tam-altin",
      "ShortName": "Tam Altın",
      "FullName": "Tam Altın"
    },
    {
      "code": "cumhuriyet-altini",
      "ShortName": "Cumhuriyet Altını",
      "FullName": "Cumhuriyet Altını"
    },
    {
      "code": "ata-altin",
      "ShortName": "Ata Altın",
      "FullName": "Ata Altın"
    },
    {
      "code": "14-ayar-altin",
      "ShortName": "14 Ayar Altın",
      "FullName": "14 Ayar Altın"
    },
    {
      "code": "18-ayar-altin",
      "ShortName": "18 Ayar Altın",
      "FullName": "18 Ayar Altın"
    },
    {
      "code": "22-ayar-bilezik",
      "ShortName": "22 Ayar Bilezik",
      "FullName": "22 Ayar Bilezik"
    },
    {
      "code": "ikibucuk-altin",
      "ShortName": "İkibuçuk Altın",
      "FullName": "İkibuçuk Altın"
    },
    {
      "code": "besli-altin",
      "ShortName": "Beşli Altın",
      "FullName": "Beşli Altın"
    },
    {
      "code": "gremse-altin",
      "ShortName": "Gremse Altın",
      "FullName": "Gremse Altın"
    },
    {
      "code": "resat-altin",
      "ShortName": "Reşat Altın",
      "FullName": "Reşat Altın"
    },
    {
      "code": "hamit-altin",
      "ShortName": "Hamit Altın",
      "FullName": "Hamit Altın"
    },
    {
      "code": "gumus",
      "ShortName": "Gumus Gram Spot",
      "FullName": "Gumus Gram Spot"
    },
    {
      "code": "22-ayar-altin",
      "ShortName": "22 Ayar Altın",
      "FullName": "22 Ayar Altın"
    }
  ]
}
                      

Etiketler: dolar api, euro api, sterlin fiyatları api, altın fiyatları, 22 ayar altın fiyat api, çeyrek ve gram altın fiyat api
250 Kredi


250 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE

5 Dakika (Yenileme Süresi)


Ücretsiz


25.000 Kredi


25000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE

5 Dakika (Yenileme Süresi)


11 $ +KDV


250.000 Kredi


250000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE

5 Dakika (Yenileme Süresi)


33 $ +KDV