Genel Bakış

NosyAPI Ülkelerin Telefon Kodlarını, Timezone ve Şehirleri API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonu ile ülkelerin timezone değelerine ve telefon kodlarına ulaşabilirsiniz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


Ülkeleri Listeleme (Timezone ve Telefon Kodları) - İstek

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getCountryList

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getCountryList',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_KEY'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getCountryList' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY' 
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getCountryList");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getCountryList");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getCountryList")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_KEY'
}
conn.request("GET", "/apiv2/countries/getCountryList", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getCountryList")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri veya Postman çıktısı için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
{
  {
  "status": "ok",
  "systemTime": 1607171009,
  "message": "ok",
  "rowCount": 442,
  "data": [
    {
      "CountryID": 1,
      "name": "Afghanistan",
      "shortName": "AF",
      "phoneCode": 93,
      "timeZone": "Asia/Kabul"
    },
    {
      "CountryID": 2,
      "name": "Albania",
      "shortName": "AL",
      "phoneCode": 355,
      "timeZone": "Europe/Tirane"
    },
    {
      "CountryID": 3,
      "name": "Algeria",
      "shortName": "DZ",
      "phoneCode": 213,
      "timeZone": "Africa/Algiers"
    }...
  ]
 } 
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
CountryID Diğer istekte kullanacağınız ülke kodudur. string
ShortName Kısa adını vermektedir. string
name Ülkenin adını vermektedir. string
phoneCode Ülkenin telefon kodunu vermektedir. int
timeZone Ülkenin timezone değerini vermektedir. stringÜlkelerin Şehirlerini Listeleme - İstek

Buradaki işlemde yukarı yer alan "CountryID" bilgisini ilgili sayfaya göndermemiz gerekmektedir.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getStateList?country_id=223

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
country_id Ülke ID'sini göndermeniz gerekmektedir. string Zorunlu

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getStateList?country_id=223',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_KEY'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getStateList?country_id=223' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY'
                         
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getStateList?country_id=223");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getStateList?country_id=223");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getStateList?country_id=223")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_KEY'
}
conn.request("GET", "/apiv2/countries/getStateList?country_id=223", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getStateList?country_id=223")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri ve postman dosyası lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt

{
  {
  "status": "ok",
  "systemTime": 1607171234,
  "message": "ok",
  "rowCount": 81,
  "data": [
    {
      "name": "Adana"
    },
    {
      "name": "Adiyaman"
    },
    {
      "name": "Afyon"
    },
  ]
}
                      

Alan Açıklama Veri Tipi
name Şehirlerin adını vermektedir. string

Etiketler: ülke timezone api, ülke telefon kodları api, country timezone api,country phone code,country states api,ülke şehir api
1000000 Kredi


1000000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

Saniyede 60 İşlem

7 Gün İçinde İADE


Ücretsiz