Genel Bakış

NosyAPI Almanya Nöbetçi Eczane API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonda Almanya'da yer alan nöbetçi eczanelerin ad, adres, konum ve telefon bilgilerine ulaşabileceksiniz.

İçindekiler


API Token Bilgileri

İlgili API kullanımı için token bilgisine gerekemektedir. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. Her üyemize otomatik olarak tanımlamalar gerçekleşir. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


Güncellemeler her gün 10.00 - 12.00 - 15.00 - 17.00 - 20.00 arasında yapılmaktadır. İsteklerinizi bu saatlere uygun gönderebilirsiniz. Güncelleme: Link kısmına API KEY girişi etkinleştirilmiştir.

Nöbetçi Eczaneleri Listeleme

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/germanyPharmacy/getAll (Bu endpoint bütün nöbetçi eczaneleri tek seferde verir. Ekstra il ilçe göndermenize gerek kalmaz. Her istek 1 kredidir.)


Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/germanyPharmacy/getAll",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/germanyPharmacy/getAll' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var data = new FormData();
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/germanyPharmacy/getAll");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data); 
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/germanyPharmacy/getAll");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/germanyPharmacy/getAll")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/germanyPharmacy/getAll", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/germanyPharmacy/getAll")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()
)

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
                    {
  "status": "success",
  "message": "ok",
  "rowCount": 2074,
  "data": [
    {
      "name": "2 Burgen-Apotheke",
      "street": "Birkenweg 49",
      "city": "Weinheim",
      "email": "XXXXX",
      "telephone": "XXXXX",
      "website": "XXXXX",
      "zip": "XXXX",
      "startDate": "2022-06-28 08:30:00",
      "finishDate": "2022-06-29 08:30:00",
      "latitude": 49.5461,
      "longitude": 8.64444
    }...

  ]
 }
                    
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
name Eczane adını verir. string
startDate - finishDate Eczanenin hangi saatler arasında nöbetçi olup-olmadığını döndürür. datetime
latitude Eczanenin bulunduğu enlem bilgisini döndürür. double
longitude Eczanenin bulunduğu boylam bilgisini döndürür. double


20 Kredi


20 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


Ücretsiz


10000 Kredi


10000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


10 $ +KDV


100000 Kredi


100000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


49 $ +KDV


Önemli Not: Lise ve üniversite öğrencileri ticari amaç dışında kullanımlarında öğrenci belgelerini göndermek şartıyla ücretsiz, yüksek kredi ve geniş zaman tanımlaması yapılacaktır.

Nöbetçi Eczane API Postman Dosyası

NosyAPI Nöbetçi Eczane API postman dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz.

İlgili postman dosyasını import ettikten sonra API_TOKEN yazan yeri kendi API Token değeriniz ile değiştirmeyi unutmayınız.

Dosyayı İndir